NÁVRAT VYSOKOŠKOLSKÉHO ŽENSKÉHO BASKETBALU NA PÔDU UMB 

Basketbalové družstvo žien vzniklo 1. júla 2014 rozhodnutím členov výkonného výboru ŠK UMB o vzniku a začlenení tohto druž- stva do organizačnej štruktúry ŠK UMB pod názvom Basketbalové družstvo žien ŠK UMB Banská Bystrica. Podporu myšlienky vzniku basketbalového družstva žien a návratu vysokoškolského basketbalu na pôdu UMB sme našli aj vo vedení Katedry telesnej výchovy a športu Filozofi ckej fakulty UMB, vo vedení Filozofi ckej fakulty UMB a aj vo vedení univerzity. Všetkým podporovateľom sa touto cestou chceme úprimne poďakovať. Vytvorením nového basketbalového družstva ide o nadviazanie na úspešnú tradíciu vysokoškolského basketbalu družstva žien Slávia PF Banská Bystrica, ktoré pôsobilo na vtedajšej Pedagogickej fakulte a neskôr Fakulte humanitných a prírodných vied v období, keď členkami družstva boli vynikajúce hráčky: Anna Janoštinová, Erika Burjanová, Eva Antalecová, Marcela Kalistová alebo Zuzana Vasilková a iné študentky, ktoré zároveň reprezentovali Československo a samostatné Slovensko. Basketbalové družstvo žien ŠK UMB Banská Bystrica je zložené z dvanástich študentiek jednotlivých fakúlt UMB doplnené o tri mladé talentované stredoškoláčky a dve skúsené seniorky. Družstvo trénuje pod taktovkou Mgr. Andrey Izákovej, PhD. (trénerka družstva, členka KTVŠ FF UMB, držiteľka trénerskej licencie s najvyšším 5. kvalifi kačným stupňom a v minulosti hráčka mládežníckych reprezentačných výberov Československa) a Mgr. Evy Antalecovej (asistentka trénerky, členka pedagogického zboru ZŠ Podlavice v Banskej Bystrici, držiteľka trénerskej licencie 2. kvalifi kačného stupňa a v minulosti hráčka seniorských reprezentačných výberov Československa a účastníčka OH v Barcelone).  Ženské basketbalové družstvo trénuje v telocvični KTVŠ FF UMB a v sezóne 2014/2015 je prihlásené do 1. ligy žien (2. najvyššia ženská celoslovenská súťaž žien SBA). Našimi súpermi sú družstvá zvučných mien z Košíc, Pre- šova či Popradu, ktoré sú už dlhodobo etablované v tejto súťaži, preto našou hlavnou úlohou bude vytvoriť dobrú klímu v družstve, v ktorom jednotlivci budú napĺňať spoločný cieľ celého kolektívu hneď od úvodu sezóny. Veríme, že koncentráciou mladých, vzdelaných hráčok – vysokoškoláčok, v centre stredného Slovenska, a ich dlhodobou poctivou prácou sa podarí vybudovať silný, konkurencie schopný tím, ktorý si znovu nájde svoje miesto na pôde UMB v Banskej Bystrici, čím vznikne ďalší vysoký potenciál úspešnej reprezentácie na univerzitnej, celoslovenskej, ale aj medzinárodnej úrovni. 
Datum Spielnummer Heim Gast Zeit Ort
 
8.10.2017 ASWBL-GD - 012 UBI Graz Banska Bystrica 13:00 MZH Mollardgasse
14.10.2017 ASWBL-GD - 024 Banska Bystrica BK ZS Zvolen 17:00 FF UMB Banska Bystrica
22.10.2017 ASWBL-GD - 033 Basket Flames Banska Bystrica 16:00 MZH Mollardgasse
29.10.2017 ASWBL-GD - 044 Banska Bystrica Flying Foxes SVP Post 17:00 FF UMB Banska Bystrica
5.11.2017 ASWBL-GD - 052 Banska Bystrica UBI Graz 10:00 FF UMB Banska Bystrica
25.11.2017 ASWBL-GD - 124 Banska Bystrica ATUS Gratkorn 17:00 FF UMB Banska Bystrica
10.12.2017 ASWBL-GD - 094 BK ZS Zvolen Banska Bystrica 11:30 Zvolen
16.12.2017 ASWBL-GD - 103 Banska Bystrica Basket Flames 17:00 FF UMB Banska Bystrica
13.1.2018 ASWBL-GD - 064 Banska Bystrica   ASKÖ DBBC Linz-Enns 17:00 FF UMB Banska Bystrica
21.1.2018 ASWBL-GD - 071 BK Duchess Banska Bystrica 12:00 FZZ Happyland
28.1.2018 ASWBL-GD - 134 ASKÖ DBBC Linz-Enns Banska Bystrica 16:00 Stadthalle Enns
3.2.2018 ASWBL-GD - 141 Banska Bystrica BK Duchess 17:00 FF UMB Banska Bystrica
10.2.2018 ASWBL-GD - 054 ATUS Gratkorn Banska Bystrica 15:00 SPH Gratkorn
11.2.2018 ASWBL-GD - 114 Flying Foxes SVP Post Banska Bystrica 18:00 BZ der Post