NÁVRAT VYSOKOŠKOLSKÉHO ŽENSKÉHO BASKETBALU NA PÔDU UMB 

Basketbalové družstvo žien vzniklo 1. júla 2014 rozhodnutím členov výkonného výboru ŠK UMB o vzniku a začlenení tohto družstva do organizačnej štruktúry ŠK UMB pod názvom Basketbalové klubu ŠK UMB Banská Bystrica. Podporu myšlienky vzniku basketbalového družstva žien a návratu vysokoškolského basketbalu na pôdu UMB sme našli aj vo vedení Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty UMB, vo vedení Filozofi ckej fakulty UMB a aj vo vedení univerzity. Všetkým podporovateľom sa touto cestou chceme úprimne poďakovať. Vytvorením nového basketbalového družstva ide o nadviazanie na úspešnú tradíciu vysokoškolského basketbalu družstva žien Slávia PF Banská Bystrica, ktoré pôsobilo na vtedajšej Pedagogickej fakulte a neskôr Fakulte humanitných a prírodných vied v období, keď členkami družstva boli vynikajúce hráčky: Anna Janoštinová, Erika Burjanová, Eva Antalecová, Marcela Kalistová alebo Zuzana Vasilková a iné študentky, ktoré zároveň reprezentovali Československo a samostatné Slovensko. Basketbalové družstvo žien ŠK UMB Banská Bystrica je zložené zo štrnástich študentiek jednotlivých fakúlt UMB doplnené o dva mladé talentované stredoškoláčky. Družstvo trénuje pod taktovkou Mgr. Andrey Izákovej, PhD. (trénerka družstva, členka KTVŠ FF UMB, držiteľka trénerskej licencie s najvyšším 5. kvalifi kačným stupňom a v minulosti hráčka mládežníckych reprezentačných výberov Československa), Mgr. Evy Antalecovej (asistentka trénerky, členka pedagogického zboru ZŠ Podlavice v Banskej Bystrici, držiteľka trénerskej licencie 2. kvalifi kačného stupňa a v minulosti hráčka seniorských reprezentačných výberov Československa a účastníčka OH v Barcelone). Ženské basketbalové družstvo trénuje v telocvični KTVŠ FF UMB a v sezóne 2019/2020 je prihlásené do 1. ligy žien (2. najvyššia ženská celoslovenská súťaž žien SBA), ktorá je spojená s juniorskou kategóriou. Našimi súpermi sú družstvá zvučných mien z Košíc, Prešova, Popradu,Starej Turej, ale aj Bratislavy, ktoré sú už dlhodobo etablované v tejto súťaži, preto našou hlavnou úlohou bude vytvoriť dobrú klímu v družstve, v ktorom jednotlivci budú napĺňať spoločný cieľ celého kolektívu hneď od úvodu sezóny. Veríme, že koncentráciou mladých, vzdelaných hráčok – vysokoškoláčok, v centre stredného Slovenska, a ich dlhodobou poctivou prácou sa podarí vybudovať silný, konkurencie schopný tím, ktorý si znovu nájde svoje miesto na pôde UMB v Banskej Bystrici, čím vznikne ďalší vysoký potenciál úspešnej reprezentácie na univerzitnej, celoslovenskej, ale aj medzinárodnej úrovni.
 
 

Vyžrebovanie súťaže:

1.liga ženy + Juniorky U19

2019/2020

           

Základná časť

5.10.2019

 

6.10.2019

 

1.

TYDAM UPJŠ Košice

ŠKBD Spišská N.Ves J

   

 

2.

BK EILAT PU Prešov

ŽBK Rožňava

8.

BK EILAT PU Prešov

CBK Minibuseuropa KE

3.

Young Angels U19 KE J

CBK Minibuseuropa KE

9.

Young Angels U19 KE J

ŽBK Rožňava

4.

BAM Poprad

BK ŠK UMB B.Bystrica

10.

BAM Poprad

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

5.

BKM Žilina-Budatín

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

11.

BKM Žilina-Budatín

BK ŠK UMB B.Bystrica

6.

MBK Stará Turá

BK Slovan Bratislava

12.

MBK Stará Turá

BK Slovan Bratislava J

7.

BK AŠK Slávia Trnava J

BK Slovan Bratislava J

13.

BK AŠK Slávia Trnava J

BK Slovan Bratislava

19.10.2019

 

20.10.2019

 

14.

BK Slovan Bratislava

BK Slovan Bratislava J

   

 

15.

BK ŠK UMB B.Bystrica

MBK Stará Turá

21.

BK ŠK UMB B.Bystrica

BK AŠK Slávia Trnava J

16.

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

BK AŠK Slávia Trnava J

22.

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

MBK Stará Turá

17.

ŽBK Rožňava

BAM Poprad

23.

ŽBK Rožňava

BKM Žilina-Budatín

18.

CBK Minibuseuropa KE

BKM Žilina-Budatín

24.

CBK Minibuseuropa KE

BAM Poprad

19.

TYDAM UPJŠ Košice

BK EILAT PU Prešov

25.

TYDAM UPJŠ Košice

Young Angels U19 KE J

20.

ŠKBD Spišská N.Ves J

Young Angels U19 KE J

26.

ŠKBD Spišská N.Ves J

BK EILAT PU Prešov

2.11.2019

 

3.11.2019

 

27.

BK EILAT PU Prešov

Young Angels U19 KE J

   

 

28.

BAM Poprad

TYDAM UPJŠ Košice

34.

BAM Poprad

ŠKBD Spišská N.Ves J

29.

BKM Žilina-Budatín

ŠKBD Spišská N.Ves J

35.

BKM Žilina-Budatín

TYDAM UPJŠ Košice

30.

MBK Stará Turá

ŽBK Rožňava

36.

MBK Stará Turá

CBK Minibuseuropa KE

31.

BK AŠK Slávia Trnava J

CBK Minibuseuropa KE

37.

BK AŠK Slávia Trnava J

ŽBK Rožňava

32.

BK Slovan Bratislava

BK ŠK UMB B.Bystrica

38.

BK Slovan Bratislava

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

33.

BK Slovan Bratislava J

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

39.

BK Slovan Bratislava J

BK ŠK UMB B.Bystrica

23.11.2019

 

24.11.2019

 

40.

BK ŠK UMB B.Bystrica

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

   

 

41.

ŽBK Rožňava

BK Slovan Bratislava

47.

ŽBK Rožňava

BK Slovan Bratislava J

42.

CBK Minibuseuropa KE

BK Slovan Bratislava J

48.

CBK Minibuseuropa KE

BK Slovan Bratislava

43.

TYDAM UPJŠ Košice

MBK Stará Turá

49.

TYDAM UPJŠ Košice

BK AŠK Slávia Trnava J

44.

ŠKBD Spišská N.Ves J

BK AŠK Slávia Trnava J

50.

ŠKBD Spišská N.Ves J

MBK Stará Turá

45.

BK EILAT PU Prešov

BAM Poprad

51.

BK EILAT PU Prešov

BKM Žilina-Budatín

46.

Young Angels U19 KE J

BKM Žilina-Budatín

52.

Young Angels U19 KE J

BAM Poprad

7.12.2019

 

8.12.2019

 

53.

BAM Poprad

BKM Žilina-Budatín

   

 

54.

MBK Stará Turá

BK EILAT PU Prešov

60.

MBK Stará Turá

Young Angels U19 KE J

55.

BK AŠK Slávia Trnava J

Young Angels U19 KE J

61.

BK AŠK Slávia Trnava J

BK EILAT PU Prešov

56.

BK Slovan Bratislava

TYDAM UPJŠ Košice

62.

BK Slovan Bratislava

ŠKBD Spišská N.Ves J

57.

BK Slovan Bratislava J

ŠKBD Spišská N.Ves J

63.

BK Slovan Bratislava J

TYDAM UPJŠ Košice

58.

BK ŠK UMB B.Bystrica

ŽBK Rožňava

64.

BK ŠK UMB B.Bystrica

CBK Minibuseuropa KE

59.

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

CBK Minibuseuropa KE

65.

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

ŽBK Rožňava

11.1.2020

 

12.1.2020

 

66.

ŽBK Rožňava

CBK Minibuseuropa KE

   

 

67.

TYDAM UPJŠ Košice

BK ŠK UMB B.Bystrica

73.

TYDAM UPJŠ Košice

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

68.

ŠKBD Spišská N.Ves J

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

74.

ŠKBD Spišská N.Ves J

BK ŠK UMB B.Bystrica

69.

BK EILAT PU Prešov

BK Slovan Bratislava

75.

BK EILAT PU Prešov

BK Slovan Bratislava J

70.

Young Angels U19 KE J

BK Slovan Bratislava J

76.

Young Angels U19 KE J

BK Slovan Bratislava

71.

BAM Poprad

MBK Stará Turá

77.

BAM Poprad

BK AŠK Slávia Trnava J

72.

BKM Žilina-Budatín

BK AŠK Slávia Trnava J

78.

BKM Žilina-Budatín

MBK Stará Turá

25.1.2020

 

26.1.2020

 

79.

MBK Stará Turá

BK AŠK Slávia Trnava J

   

 

80.

BK Slovan Bratislava

BAM Poprad

86.

BK Slovan Bratislava

BKM Žilina-Budatín

81.

BK Slovan Bratislava J

BKM Žilina-Budatín

87.

BK Slovan Bratislava J

BAM Poprad

82.

BK ŠK UMB B.Bystrica

BK EILAT PU Prešov

88.

BK ŠK UMB B.Bystrica

Young Angels U19 KE J

83.

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

Young Angels U19 KE J

89.

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

BK EILAT PU Prešov

84.

ŽBK Rožňava

TYDAM UPJŠ Košice

90.

ŽBK Rožňava

ŠKBD Spišská N.Ves J

85.

CBK Minibuseuropa KE

ŠKBD Spišská N.Ves J

91.

CBK Minibuseuropa KE

TYDAM UPJŠ Košice

 

 

 

       

Odvetná časť

15.2.2020

 

16.2.2020

 

92.

ŠKBD Spišská N.Ves J

TYDAM UPJŠ Košice

   

 

93.

CBK Minibuseuropa KE

BK EILAT PU Prešov

99.

ŽBK Rožňava

BK EILAT PU Prešov

94.

ŽBK Rožňava

Young Angels U19 KE J

100.

CBK Minibuseuropa KE

Young Angels U19 KE J

95.

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

BAM Poprad

101.

BK ŠK UMB B.Bystrica

BAM Poprad

96.

BK ŠK UMB B.Bystrica

BKM Žilina-Budatín

102.

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

BKM Žilina-Budatín

97.

BK Slovan Bratislava J

MBK Stará Turá

103.

BK Slovan Bratislava

MBK Stará Turá

98.

BK Slovan Bratislava

BK AŠK Slávia Trnava J

104.

BK Slovan Bratislava J

BK AŠK Slávia Trnava J

29.2.2020

 

1.3.2020

 

105.

BK Slovan Bratislava J

BK Slovan Bratislava

   

 

106.

BK AŠK Slávia Trnava J

BK ŠK UMB B.Bystrica

112.

MBK Stará Turá

BK ŠK UMB B.Bystrica

107.

MBK Stará Turá

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

113.

BK AŠK Slávia Trnava J

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

108.

BKM Žilina-Budatín

ŽBK Rožňava

114

BAM Poprad

ŽBK Rožňava

109.

BAM Poprad

CBK Minibuseuropa KE

115.

BKM Žilina-Budatín

CBK Minibuseuropa KE

110

Young Angels U19 KE J

TYDAM UPJŠ Košice

116

BK EILAT PU Prešov

TYDAM UPJŠ Košice

111.

BK EILAT PU Prešov

ŠKBD Spišská N.Ves J

117.

Young Angels U19 KE J

ŠKBD Spišská N.Ves J

14.3.2020

 

15.3.2020

 

118.

Young Angels U19 KE J

BK EILAT PU Prešov

   

 

119.

ŠKBD Spišská N.Ves J

BAM Poprad

125.

TYDAM UPJŠ Košice

BAM Poprad

120.

TYDAM UPJŠ Košice

BKM Žilina-Budatín

126.

ŠKBD Spišská N.Ves J

BKM Žilina-Budatín

121.

CBK Minibuseuropa KE

MBK Stará Turá

127.

ŽBK Rožňava

MBK Stará Turá

122.

ŽBK Rožňava

BK AŠK Slávia Trnava J

128.

CBK Minibuseuropa KE

BK AŠK Slávia Trnava J

123.

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

BK Slovan Bratislava

129.

BK ŠK UMB B.Bystrica

BK Slovan Bratislava

124.

BK ŠK UMB B.Bystrica

BK Slovan Bratislava J

130.

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

BK Slovan Bratislava J

28.3.2020

 

29.3.2020

 

131.

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

BK ŠK UMB B.Bystrica

   

 

132.

BK Slovan Bratislava J

ŽBK Rožňava

138.

BK Slovan Bratislava

ŽBK Rožňava

133.

BK Slovan Bratislava

CBK Minibuseuropa KE

139.

BK Slovan Bratislava J

CBK Minibuseuropa KE

134.

BK AŠK Slávia Trnava J

TYDAM UPJŠ Košice

140.

MBK Stará Turá

TYDAM UPJŠ Košice

135.

MBK Stará Turá

ŠKBD Spišská N.Ves J

141.

BK AŠK Slávia Trnava J

ŠKBD Spišská N.Ves J

136.

BKM Žilina-Budatín

BK EILAT PU Prešov

142.

BAM Poprad

BK EILAT PU Prešov

137.

BAM Poprad

Young Angels U19 KE J

143.

BKM Žilina-Budatín

Young Angels U19 KE J

18.4.2020

 

19.4.2020

 

144.

BKM Žilina-Budatín

BAM Poprad

   

 

145.

Young Angels U19 KE J

MBK Stará Turá

151.

BK EILAT PU Prešov

MBK Stará Turá

146.

BK EILAT PU Prešov

BK AŠK Slávia Trnava J

152.

Young Angels U19 KE J

BK AŠK Slávia Trnava J

147.

ŠKBD Spišská N.Ves J

BK Slovan Bratislava

153.

TYDAM UPJŠ Košice

BK Slovan Bratislava

148.

TYDAM UPJŠ Košice

BK Slovan Bratislava J

154.

ŠKBD Spišská N.Ves J

BK Slovan Bratislava J

149.

CBK Minibuseuropa KE

BK ŠK UMB B.Bystrica

155.

ŽBK Rožňava

BK ŠK UMB B.Bystrica

150.

ŽBK Rožňava

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

156.

CBK Minibuseuropa KE

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

2.5.2020

 

3.5.2020

 

157.

CBK Minibuseuropa KE

ŽBK Rožňava

   

 

158.

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

TYDAM UPJŠ Košice

164.

BK ŠK UMB B.Bystrica

TYDAM UPJŠ Košice

159.

BK ŠK UMB B.Bystrica

ŠKBD Spišská N.Ves J

165.

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

ŠKBD Spišská N.Ves J

160.

BK Slovan Bratislava J

BK EILAT PU Prešov

166.

BK Slovan Bratislava

BK EILAT PU Prešov

161.

BK Slovan Bratislava

Young Angels U19 KE J

167.

BK Slovan Bratislava J

Young Angels U19 KE J

162.

BK AŠK Slávia Trnava J

BAM Poprad

168.

MBK Stará Turá

BAM Poprad

163.

MBK Stará Turá

BKM Žilina-Budatín

169.

BK AŠK Slávia Trnava J

BKM Žilina-Budatín

16.5.2020

 

17.5.2020

 

170.

BK AŠK Slávia Trnava J

MBK Stará Turá

   

 

171.

BKM Žilina-Budatín

BK Slovan Bratislava

177.

BAM Poprad

BK Slovan Bratislava

172.

BAM Poprad

BK Slovan Bratislava J

178.

BKM Žilina-Budatín

BK Slovan Bratislava J

173.

Young Angels U19 KE J

BK ŠK UMB B.Bystrica

179.

BK EILAT PU Prešov

BK ŠK UMB B.Bystrica

174.

BK EILAT PU Prešov

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

180.

Young Angels U19 KE J

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

175.

ŠKBD Spišská N.Ves J

ŽBK Rožňava

181.

TYDAM UPJŠ Košice

ŽBK Rožňava

176.

TYDAM UPJŠ Košice

CBK Minibuseuropa KE

182.

ŠKBD Spišská N.Ves J

CBK Minibuseuropa KE

1.liga ženy + Juniorky U19

Základná časť

 

 

TYDAM UPJŠ Košice

 

BK EILAT PU Prešov

8.

CBK Minibuseuropa KE

Young Angels U19 KE J

9.

ŽBK Rožňava

BAM Poprad

10.

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

BKM Žilina-Budatín

11.

BK ŠK UMB B.Bystrica

MBK Stará Turá

12.

BK Slovan Bratislava J

BK AŠK Slávia Trnava J

13.

BK Slovan Bratislava

 

 

BK Slovan Bratislava

 

BK ŠK UMB B.Bystrica

21.

BK AŠK Slávia Trnava J

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

22.

MBK Stará Turá

ŽBK Rožňava

23.

BKM Žilina-Budatín

CBK Minibuseuropa KE

24.

BAM Poprad

TYDAM UPJŠ Košice

25.

Young Angels U19 KE J

ŠKBD Spišská N.Ves J

26.

BK EILAT PU Prešov

 

 

BK EILAT PU Prešov

 

BAM Poprad

34.

ŠKBD Spišská N.Ves J

BKM Žilina-Budatín

35.

TYDAM UPJŠ Košice

MBK Stará Turá

36.

CBK Minibuseuropa KE

BK AŠK Slávia Trnava J

37.

ŽBK Rožňava

BK Slovan Bratislava

38.

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

BK Slovan Bratislava J

39.

BK ŠK UMB B.Bystrica

 

 

BK ŠK UMB B.Bystrica

 

ŽBK Rožňava

47.

BK Slovan Bratislava J

CBK Minibuseuropa KE

48.

BK Slovan Bratislava

TYDAM UPJŠ Košice

49.

BK AŠK Slávia Trnava J

ŠKBD Spišská N.Ves J

50.

MBK Stará Turá

BK EILAT PU Prešov

51.

BKM Žilina-Budatín

Young Angels U19 KE J

52.

BAM Poprad

 

 

BAM Poprad

 

MBK Stará Turá

60.

Young Angels U19 KE J

BK AŠK Slávia Trnava J

61.

BK EILAT PU Prešov

BK Slovan Bratislava

62.

ŠKBD Spišská N.Ves J

BK Slovan Bratislava J

63.

TYDAM UPJŠ Košice

BK ŠK UMB B.Bystrica

64.

CBK Minibuseuropa KE

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

65.

ŽBK Rožňava

 

 

ŽBK Rožňava

 

TYDAM UPJŠ Košice

73.

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

ŠKBD Spišská N.Ves J

74.

BK ŠK UMB B.Bystrica

BK EILAT PU Prešov

75.

BK Slovan Bratislava J

Young Angels U19 KE J

76.

BK Slovan Bratislava

BAM Poprad

77.

BK AŠK Slávia Trnava J

BKM Žilina-Budatín

78.

MBK Stará Turá

 

 

MBK Stará Turá

 

BK Slovan Bratislava

86.

BKM Žilina-Budatín

BK Slovan Bratislava J

87.

BAM Poprad

BK ŠK UMB B.Bystrica

88.

Young Angels U19 KE J

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

89.

BK EILAT PU Prešov

ŽBK Rožňava

90.

ŠKBD Spišská N.Ves J

CBK Minibuseuropa KE

91.

TYDAM UPJŠ Košice

 

 

       

15.2.2020

16.2.2020

92.

TYDAM UPJŠ Košice

   

93.

BK EILAT PU Prešov

ŽBK Rožňava

94.

Young Angels U19 KE J

CBK Minibuseuropa KE

95.

BAM Poprad

BK ŠK UMB B.Bystrica

96.

BKM Žilina-Budatín

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

97.

MBK Stará Turá

BK Slovan Bratislava

98.

BK AŠK Slávia Trnava J

BK Slovan Bratislava J

29.2.2020

1.3.2020

105.

BK Slovan Bratislava

   

106.

BK ŠK UMB B.Bystrica

MBK Stará Turá

107.

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

BK AŠK Slávia Trnava J

108.

ŽBK Rožňava

BAM Poprad

109.

CBK Minibuseuropa KE

BKM Žilina-Budatín

110

TYDAM UPJŠ Košice

BK EILAT PU Prešov

111.

ŠKBD Spišská N.Ves J

Young Angels U19 KE J

14.3.2020

15.3.2020

118.

BK EILAT PU Prešov

   

119.

BAM Poprad

TYDAM UPJŠ Košice

120.

BKM Žilina-Budatín

ŠKBD Spišská N.Ves J

121.

MBK Stará Turá

ŽBK Rožňava

122.

BK AŠK Slávia Trnava J

CBK Minibuseuropa KE

123.

BK Slovan Bratislava

BK ŠK UMB B.Bystrica

124.

BK Slovan Bratislava J

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

28.3.2020

29.3.2020

131.

BK ŠK UMB B.Bystrica

   

132.

ŽBK Rožňava

BK Slovan Bratislava

133.

CBK Minibuseuropa KE

BK Slovan Bratislava J

134.

TYDAM UPJŠ Košice

MBK Stará Turá

135.

ŠKBD Spišská N.Ves J

BK AŠK Slávia Trnava J

136.

BK EILAT PU Prešov

BAM Poprad

137.

Young Angels U19 KE J

BKM Žilina-Budatín

18.4.2020

19.4.2020

144.

BAM Poprad

   

145.

MBK Stará Turá

BK EILAT PU Prešov

146.

BK AŠK Slávia Trnava J

Young Angels U19 KE J

147.

BK Slovan Bratislava

TYDAM UPJŠ Košice

148.

BK Slovan Bratislava J

ŠKBD Spišská N.Ves J

149.

BK ŠK UMB B.Bystrica

ŽBK Rožňava

150.

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

CBK Minibuseuropa KE

2.5.2020

3.5.2020

157.

ŽBK Rožňava

   

158.

TYDAM UPJŠ Košice

BK ŠK UMB B.Bystrica

159.

ŠKBD Spišská N.Ves J

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

160.

BK EILAT PU Prešov

BK Slovan Bratislava

161.

Young Angels U19 KE J

BK Slovan Bratislava J

162.

BAM Poprad

MBK Stará Turá

163.

BKM Žilina-Budatín

BK AŠK Slávia Trnava J

16.5.2020

17.5.2020

170.

MBK Stará Turá

   

171.

BK Slovan Bratislava

BAM Poprad

172.

BK Slovan Bratislava J

BKM Žilina-Budatín

173.

BK ŠK UMB B.Bystrica

BK EILAT PU Prešov

174.

ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.B. J

Young Angels U19 KE J

175.

ŽBK Rožňava

TYDAM UPJŠ Košice

176.

CBK Minibuseuropa KE

ŠKBD Spišská N.Ves J

CBK Minibuseuropa KE

Datum Spielnummer Heim Gast Zeit Ort
 
8.10.2017 ASWBL-GD - 012 UBI Graz Banska Bystrica 13:00 MZH Mollardgasse
14.10.2017 ASWBL-GD - 024 Banska Bystrica BK ZS Zvolen 17:00 FF UMB Banska Bystrica
22.10.2017 ASWBL-GD - 033 Basket Flames Banska Bystrica 16:00 MZH Mollardgasse
29.10.2017 ASWBL-GD - 044 Banska Bystrica Flying Foxes SVP Post 17:00 FF UMB Banska Bystrica
5.11.2017 ASWBL-GD - 052 Banska Bystrica UBI Graz 10:00 FF UMB Banska Bystrica
25.11.2017 ASWBL-GD - 124 Banska Bystrica ATUS Gratkorn 17:00 FF UMB Banska Bystrica
10.12.2017 ASWBL-GD - 094 BK ZS Zvolen Banska Bystrica 11:30 Zvolen
16.12.2017 ASWBL-GD - 103 Banska Bystrica Basket Flames 17:00 FF UMB Banska Bystrica
13.1.2018 ASWBL-GD - 064 Banska Bystrica   ASKÖ DBBC Linz-Enns 17:00 FF UMB Banska Bystrica
21.1.2018 ASWBL-GD - 071 BK Duchess Banska Bystrica 12:00 FZZ Happyland
28.1.2018 ASWBL-GD - 134 ASKÖ DBBC Linz-Enns Banska Bystrica 16:00 Stadthalle Enns
3.2.2018 ASWBL-GD - 141 Banska Bystrica BK Duchess 17:00 FF UMB Banska Bystrica
10.2.2018 ASWBL-GD - 054 ATUS Gratkorn Banska Bystrica 15:00 SPH Gratkorn
11.2.2018 ASWBL-GD - 114 Flying Foxes SVP Post Banska Bystrica 18:00 BZ der P